ORTUELLAKO UDALA

Alquiler de viviendas municipales

Ficha Informativa

UDAL ETXEBIZITZEN ALOKAIRUA

Interesa duen eta Ortuellan erroldatuta dagoen pertsona orok eska dezake.

1. - Etxebizitza Eskaeraren Inprimakia (OR010), behar bezala beteta.

2. - Baimendutako pertsona bat badator, honako hauek aurkeztu beharko ditu:

A) NAN edo haren ordezko agiri originala.

B) Ordezkaritza egiaztatzen duen agiriaren jatorrizkoa eta ordezkatuaren NANaren fotokopia edo ordezko agiria.

Etxebizitzaren alokairua esleitzen bada, errenta diru-sarreren arabera finkatuko da.


ALQUILER DE VIVIENDAS MUNICIPALES

Lo puede solicitar toda persona interesada y empadronada en Ortuella.

1. - Impreso de Solicitud de vivienda (OR010), debidamente cumplimentado.

2. - Si viene una persona autorizada deberá aportar:

a) Documento original de su DNI o documento sustitutorio.

b) Original del documento que acredite su representación y fotocopia del DNI de la persona representada o documento sustitutorio.

En caso de adjudicarse el alquiler de la vivienda, la renta se fijará en función de los ingresos.

Documentación normalizada a presentar

.Certificado de no rentas
.Solicitud - Alquiler de Viviendas Municipales (OR010)
.Documento Nacional de identidad (DNI)
.Certificado de empadronamiento

Otra documentación a presentar

.Registro de Pareja de Hecho
.Certificado prestaciones no contributivas
.Nomina
.10T
.Convenio
.Certificado
.Certificado de bienes
.Libro de familia
.Declaración tributaria
.Sentencia

Normativa

Referencia Ley Orden / Capítulo Materia que Regula Texto Legal
LEY 3/2015 - Vivienda 1 / 1 Vivienda Ver Texto
Ley 29/1994 - Arrendamientos Urbanos 1 / 1 Vivienda Ver Texto

Lugares de Atención

Nombre REGISTRO GENERAL
Dirección Edificio OKE, Catalina Gibaja 10
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)
Nombre REGISTRO HORNO
Dirección Edificio Horno, Golifar 30
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)